FOTOVOLTAICKÁ dotace na ohřev vody pro SENIORY až 100%!
DOTACI můžete čerpat formou zálohy předem!

BYTOVÉ DOMY A SVJ


ERÚ schválil fotovoltaiku a sdílení

společně vyrobené elektřiny v bytových domech


Využijte nové možnosti

Rada Energetického regulačního úřadu – ERÚ schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech od 1. ledna 2023 umožní. Fotovaltaiku mohou využít stavební bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.

Uživatelé bytových domů s více než 3. bytovými jednotkami mohou nově využívat výhody, které FVE přináší, a to včetně úspor výdajů za energie a jisté úrovně nezávislosti na veřejné distribuční síti.

Využijte našich bohatých zkušeností. Pomůžeme vám se žádostí i zavedením a uděláme vše proto, abychom celý proces maximálně zjednodušili. Snižte svoje náklady, zefektivněte procesy a šetřete životní prostředí i naši planetu.

Fasáda obytného domu. Moderní evropský bytový dům

CO TÍM ZÍSKÁTE


Fotovoltaiku s úsporou až 50 % na elektřině

Bezpečnostní čidla pro dům i byty

Ovládání v přehledné mobilní aplikaci

Pravidelné rozúčtování hlídají bytové elektroměry, za které se pravidelný poplatek neplatí, což nájemníkům ušetří poplatky za vlastní jistič

Odečty dálkově bez nutnosti vstupovat do bytů

Díky sdílení elektřiny vyrobené solárními panely na bytových domech mohou lidé v bytech využívat společné obnovitelné zdroje a ušetřit za elektřinu.

Fotovoltaické systémy a dotace pro bytové domy


Jde o dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou, kdy se vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh elektrického akumulačního systému a za každý připojený byt.

Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita


  • pro společné prostory bytového domu
  • v bytových jednotkách
  • na ohřev teplé vody
  • pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Kdo může žádat o dotaci


  • Vlastníci stávajících bytových domů
  • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
  • Pověření vlastníci bytových jednotek - kromě novostaveb
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Jak požádat o dotaci


  • Žádat můžeme před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Zavedení vůdčího odběrného místa


Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny zavedením jediného vůdčího odběrného místa v bytovém domě s připojeným společným zdrojem. Nespotřebované přetoky neboli přebytky elektřiny budou prodávány do sítě. Současně fungují i přidružená odběrná místa u jednotlivých bytů a domácnosti si vyberou vlastního dodavatele.

Společný zdroj se dá vybudovat i v bytových domech, kde s instalací někteří vlastníci bytů či podílníci družstva nesouhlasí. Těch se změna nedotkne. Podmínkou je schválení instalace všemi majiteli. O hlasovací kvótě rozhodují stanovy družstva nebo SVJ, nikoliv vyhláška.

Instalace nových měřidel


Účastníci si zvolí alokační klíč pro rozdělení společně vyrobené elektřiny mezi domácnosti. Instalace elektroměrů vyššího typu měření – typu B proběhne zdarma.

Novelizovaná vyhláška se doplňuje s novelou energetického zákona, tzv. lex OZE I. Tam dojde k navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez nutnosti licence na 50 kilowatt, což uvítají hlavně vlastnící bytových domů s větší plochou střech.

POTŘEBUJETE POMOCI?


Máte svoji vizi a chcete zavést fotovoltaiku se sdílením elektřiny ve svém bytovém domě? Obraťte se na nás. Převedeme vaši vizi do praxe, vyplníme za vás žádost o dotace, vytvoříme studii proveditelnosti i celkový harmonogram, nastavíme potřebné indikátory, shromáždíme všechny potřebné přílohy a provedeme vás celým procesem až ke zdárnému konci.

Nenechte si ujít šanci.